Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 16:18
kontakt
ELQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 066,00 24 958,00
392,7%
7 874,00
-68,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -88,00 -159,00
---
-1 068,00
---
Zysk (strata) brutto -89,00 -396,00
---
-1 068,00
---
Zysk (strata) netto -101,00 -409,00
---
-1 068,00
---
Amortyzacja 2,00 20,00
900,0%
28,00
40,0%
Aktywa 61 580,00 29 995,00
-51,3%
29 938,00
-0,2%
Kapitał własny 27 075,00 17 972,00
-33,6%
16 996,00
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,18
-33,6%
0,17
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,01
---