Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:45
kontakt
ODLEWNIE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 516,00 35 135,00
-21,1%
33 909,00
-3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 137,00 5 571,00
8,4%
3 458,00
-37,9%
Zysk (strata) brutto 6 214,00 5 187,00
-16,5%
3 618,00
-30,2%
Zysk (strata) netto 4 968,00 4 152,00
-16,4%
2 822,00
-32,0%
Amortyzacja 2 685,00 2 669,00
-0,6%
2 670,00
0,0%
Aktywa 117 554,00 112 158,00
-4,6%
112 502,00
0,3%
Kapitał własny 81 779,00 85 956,00
5,1%
82 830,00
-3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,96 4,16
5,1%
4,01
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,20
-16,2%
0,14
-31,8%