Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:43
kontakt
ODLEWNIE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 135,00 33 909,00
-3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 571,00 3 458,00
-37,9%
Zysk (strata) brutto 5 187,00 3 618,00
-30,2%
Zysk (strata) netto 4 152,00 2 822,00
-32,0%
Amortyzacja 2 669,00 2 670,00
0,0%
Aktywa 112 158,00 112 502,00
0,3%
Kapitał własny 85 956,00 82 830,00
-3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,16 4,01
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,14
-31,8%