Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 07:07
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 718,00 37 113,00
-8,9%
27 537,00
-25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 112,00 57,00
---
-7 424,00
---
Zysk (strata) brutto 12 285,00 -2 217,00
---
-9 253,00
---
Zysk (strata) netto 12 285,00 -2 217,00
---
-9 253,00
---
Amortyzacja 5 368,00 5 599,00
4,3%
5 354,00
-4,4%
Aktywa 84 814,00 87 177,00
2,8%
79 286,00
-9,1%
Kapitał własny -24 994,00 -27 497,00
---
-36 750,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---