Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 12:58
kontakt
UNICREDIT
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wynik na działalności bankowej 8 016 000,00 4 914 000,00
-38,7%
4 683 000,00
-4,7%
10 654 000,00
127,5%
Zysk (strata) brutto 3 066 000,00 -1 546 000,00
---
1 781 000,00
---
7 289 000,00
309,3%
Zysk (strata) netto 3 441 000,00 -1 849 000,00
---
2 097 000,00
---
6 458 000,00
208,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 855 647 000,00 931 456 000,00
8,9%
917 227 000,00
-1,5%
857 773 000,00
-6,5%
Kapitał własny 61 416 000,00 59 507 000,00
-3,1%
62 185 000,00
4,5%
63 339 000,00
1,9%
Współczynnik wypłacalności 17,69 20,72
17,1%
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,54 26,60
-3,4%
28,56
7,4%
32,73
14,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,54 -0,83
---
0,96
---
3,34
246,5%