Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 00:01
kontakt
UNICREDIT
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wynik na działalności bankowej 1 034 000,00 4 124 000,00
298,8%
5 135 000,00
24,5%
7 206 000,00
40,3%
Zysk (strata) brutto -2 006 000,00 2 579 000,00
---
3 112 000,00
20,7%
5 934 000,00
90,7%
Zysk (strata) netto -2 228 000,00 1 922 000,00
---
2 285 000,00
18,9%
4 378 000,00
91,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 892 735 000,00 950 046 000,00
6,4%
945 756 000,00
-0,5%
843 506 000,00
-10,8%
Kapitał własny 60 748 000,00 61 356 000,00
1,0%
62 200 000,00
1,4%
61 881 000,00
-0,5%
Współczynnik wypłacalności 0,00 20,57
---
21,09
2,5%
21,59
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,15 27,35
0,7%
28,48
4,1%
31,88
12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,00 0,86
---
1,05
22,1%
2,26
115,7%