Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 12:55
kontakt
DCD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24,00
Zysk (strata) brutto -36,00
Zysk (strata) netto -37,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 634,00
Kapitał własny 5 914,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00