Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 05:40
kontakt
DCD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 -24,00
---
Zysk (strata) brutto -10,00 -36,00
---
Zysk (strata) netto -10,00 -37,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 6 245,00 6 634,00
6,2%
Kapitał własny 5 847,00 5 914,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---