Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:44
kontakt
DGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 039,00 101,00
-90,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 78,00 -266,00
---
Zysk (strata) brutto 492,00 -566,00
---
Zysk (strata) netto 400,00 -474,00
---
Amortyzacja 24,00 23,00
-4,2%
Aktywa 23 097,00 23 882,00
3,4%
Kapitał własny 13 399,00 12 925,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,86 11,44
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 -0,42
---