Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:10
kontakt
DGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 101,00 5 435,00
5 281,2%
1 706,00
-68,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -266,00 406,00
---
-143,00
---
Zysk (strata) brutto -566,00 802,00
---
262,00
-67,3%
Zysk (strata) netto -474,00 545,00
---
246,00
-54,9%
Amortyzacja 23,00 24,00
4,3%
24,00
0,0%
Aktywa 23 882,00 24 875,00
4,2%
25 682,00
3,2%
Kapitał własny 12 925,00 13 470,00
4,2%
13 715,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,44 11,92
4,2%
12,13
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,42 0,48
---
0,22
-54,8%