Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 16:12
kontakt
TERMO2PWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 150,00 366,00
144,0%
247,00
-32,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -82,00 -101,00
---
50,00
---
Zysk (strata) brutto -85,00 -100,00
---
50,00
---
Zysk (strata) netto -85,00 -100,00
---
50,00
---
Amortyzacja 62,00 34,00
-45,2%
29,00
-14,7%
Aktywa 5 363,00 4 952,00
-7,7%
5 338,00
7,8%
Kapitał własny 1 366,00 1 159,00
-15,2%
1 224,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-16,7%
0,04
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---