Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 19:05
kontakt
BRAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49,00 -5,00
---
-68,00
---
Zysk (strata) brutto -49,00 -305,00
---
382,00
---
Zysk (strata) netto -49,00 -305,00
---
354,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 381,00 21 623,00
1,1%
21 554,00
-0,3%
Kapitał własny 11 023,00 18 318,00
66,2%
18 672,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,36
65,9%
0,37
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,01
---