Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 09:50
kontakt
MODERNCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24,00 -62,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) brutto -76,00 877,00
---
-52,00
---
Zysk (strata) netto -76,00 897,00
---
-52,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 233,00 17 531,00
32,5%
18 231,00
4,0%
Kapitał własny 10 291,00 11 175,00
8,6%
11 124,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,10
8,0%
0,10
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,00
---