Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:10
kontakt
MODERNCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 -24,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) brutto -82,00 -76,00
---
877,00
---
Zysk (strata) netto -82,00 -76,00
---
897,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 263,00 13 233,00
-0,2%
17 531,00
32,5%
Kapitał własny 10 366,00 10 291,00
-0,7%
11 175,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
0,0%
0,10
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,01
---