Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 07:59
kontakt
MODERNCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 22,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 -7,00
---
-24,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) brutto 24,00 -82,00
---
-76,00
---
877,00
---
Zysk (strata) netto 24,00 -82,00
---
-76,00
---
897,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 22 130,00 13 263,00
-40,1%
13 233,00
-0,2%
17 531,00
32,5%
Kapitał własny 19 249,00 10 366,00
-46,1%
10 291,00
-0,7%
11 187,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,09
-46,3%
0,09
0,0%
0,10
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,01
---