Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 18:50
kontakt
RELPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29 464,00 25 061,00
-14,9%
30 815,00
23,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 450,00 1 366,00
-60,4%
2 142,00
56,8%
Zysk (strata) brutto 3 565,00 1 666,00
-53,3%
2 256,00
35,4%
Zysk (strata) netto 2 815,00 1 085,00
-61,5%
1 770,00
63,1%
Amortyzacja 1 674,00 1 684,00
0,6%
1 587,00
-5,8%
Aktywa 104 561,00 104 211,00
-0,3%
109 823,00
5,4%
Kapitał własny 84 225,00 85 262,00
1,2%
87 032,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,76 8,87
1,2%
9,06
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,11
-61,4%
0,18
62,8%