Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 00:02
kontakt
BIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 850,00 752,00
-11,5%
886,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -113,00 -336,00
---
-383,00
---
Zysk (strata) brutto 45,00 326,00
624,4%
-193,00
---
Zysk (strata) netto 47,00 177,00
276,6%
-143,00
---
Amortyzacja 54,00 42,00
-22,2%
41,00
-2,4%
Aktywa 107 098,00 108 021,00
0,9%
108 610,00
0,5%
Kapitał własny 83 052,00 83 229,00
0,2%
83 086,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,93 19,98
0,2%
19,94
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
281,8%
-0,03
---