Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 13:45
kontakt
BIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 783,00 637,00
-18,6%
850,00
33,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -150,00 -78,00
---
-113,00
---
Zysk (strata) brutto -230,00 171,00
---
45,00
-73,7%
Zysk (strata) netto -200,00 117,00
---
47,00
-59,8%
Amortyzacja 37,00 41,00
10,8%
54,00
31,7%
Aktywa 105 240,00 105 987,00
0,7%
107 098,00
1,0%
Kapitał własny 82 821,00 83 005,00
0,2%
83 052,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,88 19,92
0,2%
19,93
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,03
---
0,01
-60,7%