Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:02
kontakt
BIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 637,00 850,00
33,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -78,00 -113,00
---
Zysk (strata) brutto 171,00 45,00
-73,7%
Zysk (strata) netto 117,00 47,00
-59,8%
Amortyzacja 41,00 54,00
31,7%
Aktywa 105 987,00 107 098,00
1,0%
Kapitał własny 83 005,00 83 052,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,92 19,93
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-60,7%