Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.06, godz. 01:05
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 943,00 1 940,00
-34,1%
2 697,00
39,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 264,00 -210,00
---
144,00
---
Zysk (strata) brutto 254,00 -215,00
---
139,00
---
Zysk (strata) netto 229,00 -177,00
---
109,00
---
Amortyzacja 12,00 14,00
16,7%
23,00
64,3%
Aktywa 4 548,00 3 208,00
-29,5%
4 684,00
46,0%
Kapitał własny 2 075,00 1 898,00
-8,5%
2 008,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,18
-8,6%
0,19
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,02
---
0,01
---