Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.18, godz. 01:18
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 113,00 1 961,00
-37,0%
2 943,00
50,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 155,00 -94,00
---
264,00
---
Zysk (strata) brutto 207,00 -73,00
---
254,00
---
Zysk (strata) netto 151,00 -73,00
---
229,00
---
Amortyzacja 0,00 12,00
---
12,00
0,0%
Aktywa 4 073,00 2 935,00
-27,9%
4 548,00
55,0%
Kapitał własny 1 919,00 1 846,00
-3,8%
2 075,00
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-3,8%
0,20
12,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
0,02
---