Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:20
kontakt
CLNPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 457,00 59 598,00
95,7%
47 427,00
-20,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 909,00 -27 401,00
---
382,00
---
Zysk (strata) brutto 1 635,00 -28 427,00
---
-1 724,00
---
Zysk (strata) netto 3 965,00 -25 640,00
---
-1 715,00
---
Amortyzacja 7 743,00 10 728,00
38,6%
9 428,00
-12,1%
Aktywa 677 462,00 531 888,00
-21,5%
560 276,00
5,3%
Kapitał własny 443 853,00 344 532,00
-22,4%
371 232,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,86 7,66
-22,4%
8,25
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,57
---
-0,04
---