Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:07
kontakt
YOLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 426,00 1 029,00
-27,8%
4 574,00
344,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -746,00 -987,00
---
1 319,00
---
Zysk (strata) brutto -960,00 -1 260,00
---
1 100,00
---
Zysk (strata) netto -960,00 -1 260,00
---
1 100,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 108,00 10 566,00
-19,4%
10 335,00
-2,2%
Kapitał własny -2 245,00 -3 505,00
---
-2 356,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,40
---
-0,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,14
---
0,12
---