Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 13:52
kontakt
TBULL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 090,00 1 742,00
-16,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 457,00 -486,00
---
Zysk (strata) brutto 1 410,00 -301,00
---
Zysk (strata) netto 1 134,00 1 280,00
12,9%
Amortyzacja 1 061,00 1 140,00
7,4%
Aktywa 23 765,00 24 356,00
2,5%
Kapitał własny 17 738,00 18 016,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,26 15,50
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,98 1,10
12,9%