Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:12
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 169,00 15 862,00
-28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 411,00 11 079,00
-36,4%
Zysk (strata) brutto 43 531,00 17 624,00
-59,5%
Zysk (strata) netto 41 044,00 15 600,00
-62,0%
Amortyzacja 19,00 52,00
173,7%
Aktywa 110 256,00 125 028,00
13,4%
Kapitał własny 105 684,00 121 283,00
14,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,01 18,38
14,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,22 2,36
-62,0%