Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 08:42
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 346,00 22 169,00
20,8%
15 862,00
-28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 777,00 17 411,00
26,4%
11 079,00
-36,4%
Zysk (strata) brutto 18 616,00 43 531,00
133,8%
17 624,00
-59,5%
Zysk (strata) netto 17 258,00 41 044,00
137,8%
15 600,00
-62,0%
Amortyzacja 20,00 19,00
-5,0%
52,00
173,7%
Aktywa 130 983,00 110 256,00
-15,8%
125 028,00
13,4%
Kapitał własny 127 076,00 105 684,00
-16,8%
121 283,00
14,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,25 16,01
-16,8%
18,38
14,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,62 6,22
137,8%
2,36
-62,0%