Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:17
kontakt
SPARKVC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 -25,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -9,00 -25,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) netto -10,00 -25,00
---
-18,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 652,00 652,00
0,0%
654,00
0,3%
Kapitał własny 423,00 398,00
-5,9%
380,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---