Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 11:11
kontakt
MCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 337,00 22 268,00
67,0%
Zysk (strata) brutto 11 366,00 20 481,00
80,2%
Zysk (strata) netto 9 695,00 16 541,00
70,6%
Amortyzacja 335,00 334,00
-0,3%
Aktywa 1 529 106,00 1 554 004,00
1,6%
Kapitał własny 1 271 929,00 1 288 470,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,46 25,79
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,33
70,6%