Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 06:12
kontakt
MCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 039,00 13 337,00
230,2%
22 268,00
67,0%
Zysk (strata) brutto 1 782,00 11 366,00
537,8%
20 481,00
80,2%
Zysk (strata) netto 1 506,00 9 695,00
543,8%
16 541,00
70,6%
Amortyzacja 150,00 335,00
123,3%
334,00
-0,3%
Aktywa 1 532 809,00 1 529 106,00
-0,2%
1 554 004,00
1,6%
Kapitał własny 1 262 234,00 1 271 929,00
0,8%
1 288 470,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,27 25,46
0,8%
25,79
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,19
546,7%
0,33
70,6%