Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:29
kontakt
TECHINVGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów -434,00 313,00
---
2 488,00
694,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -625,00 2,00
---
2 232,00
111 500,0%
Zysk (strata) brutto -660,00 -23,00
---
2 251,00
---
Zysk (strata) netto -538,00 93,00
---
1 823,00
1 860,2%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 4 709,00 112 614,00
2 291,5%
114 440,00
1,6%
Kapitał własny 1 828,00 111 125,00
5 979,0%
112 948,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 3,25
6 030,2%
0,65
-80,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
0,01
233,3%