Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.28, godz. 22:18
kontakt
CAVATINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 896 942,00
Kapitał własny 681 221,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,16
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00