Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 22:11
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 870,00 3 488,00
21,5%
3 517,00
0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 679,00 1 115,00
64,2%
976,00
-12,5%
Zysk (strata) brutto 740,00 1 243,00
68,0%
41 064,00
3 203,6%
Zysk (strata) netto 542,00 1 038,00
91,5%
40 654,00
3 816,6%
Amortyzacja 327,00 222,00
-32,1%
345,00
55,4%
Aktywa 400 715,00 400 125,00
-0,1%
414 105,00
3,5%
Kapitał własny 357 029,00 358 067,00
0,3%
366 672,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,47 53,63
0,3%
54,92
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,16
91,4%
6,09
3 828,4%