Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 18:58
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 413,00 2 086,00
-13,6%
2 619,00
25,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 640,00 105,00
-83,6%
332,00
216,2%
Zysk (strata) brutto 301,00 53,00
-82,4%
360,00
579,2%
Zysk (strata) netto 205,00 -1,00
---
229,00
---
Amortyzacja 202,00 205,00
1,5%
215,00
4,9%
Aktywa 364 669,00 364 785,00
0,0%
367 206,00
0,7%
Kapitał własny 350 061,00 350 053,00
-0,0%
350 282,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,43 52,43
-0,0%
52,46
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
---
0,03
---