Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:57
kontakt
QUBICGMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 549,00 2 666,00
4,6%
2 403,00
-9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -236,00 -180,00
---
-304,00
---
Zysk (strata) brutto 3 591,00 -110,00
---
-1 198,00
---
Zysk (strata) netto 2 910,00 -80,00
---
-980,00
---
Amortyzacja 240,00 245,00
2,1%
217,00
-11,4%
Aktywa 16 336,00 17 238,00
5,5%
14 727,00
-14,6%
Kapitał własny 11 522,00 11 444,00
-0,7%
10 464,00
-8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,16
-0,7%
1,07
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 -0,01
---
-0,10
---