Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 21:57
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 358,00 309,00
-77,2%
554,00
79,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 227,00 -802,00
---
-389,00
---
Zysk (strata) brutto 2 643,00 -4 518,00
---
-433,00
---
Zysk (strata) netto 2 579,00 -4 117,00
---
-312,00
---
Amortyzacja 25,00 25,00
0,0%
11,00
-56,0%
Aktywa 26 824,00 22 083,00
-17,7%
20 680,00
-6,4%
Kapitał własny 15 953,00 11 836,00
-25,8%
11 524,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,08 1,54
-25,8%
1,50
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 -0,54
---
-0,04
---