Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:36
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 536,00 1 358,00
153,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -445,00 227,00
---
Zysk (strata) brutto -2 933,00 2 643,00
---
Zysk (strata) netto -2 927,00 2 579,00
---
Amortyzacja 25,00 25,00
0,0%
Aktywa 26 801,00 26 824,00
0,1%
Kapitał własny 13 413,00 15 953,00
18,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,75 2,08
18,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 0,34
---