Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:26
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 287,00 2 005,00
55,8%
2 140,00
6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 292,00 2 135,00
-35,1%
-311,00
---
Zysk (strata) brutto 3 291,00 -918,00
---
-355,00
---
Zysk (strata) netto 3 291,00 -916,00
---
-346,00
---
Amortyzacja 136,00 136,00
0,0%
131,00
-3,7%
Aktywa 104 600,00 90 913,00
-13,1%
83 923,00
-7,7%
Kapitał własny 13 526,00 12 610,00
-6,8%
12 264,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 82,57 76,98
-6,8%
74,86
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 20,09 -5,59
---
-2,11
---