Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 22:28
kontakt
KOGENERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 83 740,00 254 174,00
203,5%
332 223,00
30,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -42 626,00 6 947,00
---
56 460,00
712,7%
Zysk (strata) brutto -42 786,00 6 539,00
---
56 374,00
762,1%
Zysk (strata) netto -34 916,00 5 162,00
---
45 613,00
783,6%
Amortyzacja 32 076,00 32 110,00
0,1%
34 534,00
7,5%
Aktywa 1 828 070,00 1 978 884,00
8,2%
2 151 860,00
8,7%
Kapitał własny 1 429 682,00 1 435 163,00
0,4%
1 480 776,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 95,95 96,32
0,4%
99,38
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,34 0,35
---
3,06
784,7%