Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 12:12
kontakt
KOGENERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 116 440,00 83 740,00
-28,1%
254 174,00
203,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -40 198,00 -42 626,00
---
6 947,00
---
Zysk (strata) brutto -40 010,00 -42 786,00
---
6 539,00
---
Zysk (strata) netto -32 231,00 -34 916,00
---
5 162,00
---
Amortyzacja 32 806,00 32 076,00
-2,2%
32 110,00
0,1%
Aktywa 1 838 782,00 1 828 070,00
-0,6%
1 978 884,00
8,2%
Kapitał własny 1 464 598,00 1 429 682,00
-2,4%
1 435 163,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 98,30 95,95
-2,4%
96,32
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,16 -2,34
---
0,35
---