Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 20:45
kontakt
KOGENERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 269 185,00 116 440,00
-56,7%
83 740,00
-28,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75 560,00 -40 198,00
---
-42 626,00
---
Zysk (strata) brutto 75 979,00 -40 010,00
---
-42 786,00
---
Zysk (strata) netto 61 549,00 -32 231,00
---
-34 916,00
---
Amortyzacja 29 943,00 32 806,00
9,6%
32 076,00
-2,2%
Aktywa 1 983 118,00 1 838 782,00
-7,3%
1 828 070,00
-0,6%
Kapitał własny 1 497 157,00 1 464 598,00
-2,2%
1 429 682,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 100,48 98,30
-2,2%
95,95
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,13 -2,16
---
-2,34
---