Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:30
kontakt
AUTOPARTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 397 230,00 470 824,00
18,5%
433 920,00
-7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39 667,00 40 926,00
3,2%
38 862,00
-5,0%
Zysk (strata) brutto 38 681,00 45 129,00
16,7%
38 687,00
-14,3%
Zysk (strata) netto 31 156,00 36 538,00
17,3%
31 015,00
-15,1%
Amortyzacja 5 580,00 5 959,00
6,8%
6 023,00
1,1%
Aktywa 805 927,00 814 621,00
1,1%
797 362,00
-2,1%
Kapitał własny 435 792,00 472 330,00
8,4%
503 345,00
6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,34 3,62
8,4%
3,85
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,28
17,2%
0,24
-15,4%