Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 08:14
kontakt
AUTOPARTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 371 043,00 397 230,00
7,1%
470 824,00
18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 609,00 39 667,00
138,8%
40 926,00
3,2%
Zysk (strata) brutto 21 475,00 38 681,00
80,1%
45 129,00
16,7%
Zysk (strata) netto 17 355,00 31 156,00
79,5%
36 538,00
17,3%
Amortyzacja 5 559,00 5 580,00
0,4%
5 959,00
6,8%
Aktywa 829 450,00 805 927,00
-2,8%
814 621,00
1,1%
Kapitał własny 404 636,00 435 792,00
7,7%
472 330,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,10 3,34
7,7%
3,62
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,24
79,7%
0,28
17,2%