Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:19
kontakt
DAMFINW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 141,00 141,00
0,0%
493,00
249,6%
38,00
-92,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 299,00 29,00
-90,3%
411,00
1 317,2%
-59,00
---
Zysk (strata) brutto -92,00 8,00
---
411,00
5 037,5%
-44,00
---
Zysk (strata) netto -96,00 4,00
---
442,00
10 950,0%
-44,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 089,00 11 459,00
3,3%
11 492,00
0,3%
11 455,00
-0,3%
Kapitał własny 11 027,00 11 127,00
0,9%
11 470,00
3,1%
11 425,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,27 13,27
0,0%
13,80
4,0%
13,75
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,12
---
0,53
---
-0,05
---