Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:41
kontakt
I2DEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 577,00 725,00
25,6%
624,00
-13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -870,00 -1 508,00
---
-649,00
---
Zysk (strata) brutto -1 961,00 420,00
---
1 690,00
302,4%
Zysk (strata) netto -3 246,00 -1 828,00
---
1 400,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
5,00
0,0%
Aktywa 751 488,00 747 834,00
-0,5%
757 831,00
1,3%
Kapitał własny 271 736,00 269 908,00
-0,7%
271 308,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,01 27,83
-0,7%
27,97
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,34 -0,19
---
0,14
---