Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 08:08
kontakt
I2DEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 549,00 600,00
-92,1%
577,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 994,00 -1 143,00
---
-870,00
---
Zysk (strata) brutto -1 673,00 7 493,00
---
-1 961,00
---
Zysk (strata) netto -4 687,00 8 037,00
---
-3 246,00
---
Amortyzacja 38,00 38,00
0,0%
5,00
-86,8%
Aktywa 792 666,00 775 363,00
-2,2%
751 488,00
-3,1%
Kapitał własny 266 945,00 274 982,00
3,0%
271 736,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,52 28,35
3,0%
28,01
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,48 0,83
---
-0,34
---