Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 07:30
kontakt
XTB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 198 218,00 128 749,00
-35,0%
125 081,00
-2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 144 174,00 79 278,00
-45,0%
54 007,00
-31,9%
Zysk (strata) brutto 138 589,00 78 683,00
-43,2%
54 555,00
-30,7%
Zysk (strata) netto 116 297,00 67 848,00
-41,7%
37 697,00
-44,4%
Amortyzacja 1 740,00 1 654,00
-4,9%
1 928,00
16,6%
Aktywa 1 680 067,00 1 841 475,00
9,6%
2 155 631,00
17,1%
Kapitał własny 782 498,00 850 599,00
8,7%
888 983,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,67 7,25
8,7%
7,57
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,99 0,58
-41,7%
0,32
-44,5%