Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 09:35
kontakt
VEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 719,00 385,00
-46,5%
253,00
-34,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 582,00 -314,00
---
-339,00
---
Zysk (strata) brutto -2 591,00 -329,00
---
-366,00
---
Zysk (strata) netto 671,00 -50,00
---
-327,00
---
Amortyzacja 203,00 344,00
69,5%
343,00
-0,3%
Aktywa 35 784,00 35 958,00
0,5%
33 846,00
-5,9%
Kapitał własny 29 707,00 29 657,00
-0,2%
29 330,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,34 22,30
-0,2%
22,05
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 -0,04
---
-0,25
---