Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:32
kontakt
ARCHICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 520,00 5 642,00
24,8%
11 250,00
99,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -960,00 806,00
---
-800,00
---
Zysk (strata) brutto 34 489,00 1 875,00
-94,6%
12 008,00
540,4%
Zysk (strata) netto 33 530,00 1 783,00
-94,7%
11 533,00
546,8%
Amortyzacja 847,00 553,00
-34,7%
564,00
2,0%
Aktywa 1 082 389,00 1 065 592,00
-1,6%
1 001 592,00
-6,0%
Kapitał własny 594 252,00 596 034,00
0,3%
542 622,00
-9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,08 23,22
0,6%
21,14
-9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,30 0,07
-94,7%
0,45
550,7%