Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:10
kontakt
ARCHICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 642,00 11 250,00
99,4%
6 383,00
-43,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 806,00 -800,00
---
335,00
---
Zysk (strata) brutto 1 875,00 12 008,00
540,4%
3 698,00
-69,2%
Zysk (strata) netto 1 783,00 11 533,00
546,8%
3 181,00
-72,4%
Amortyzacja 553,00 564,00
2,0%
569,00
0,9%
Aktywa 1 065 592,00 1 001 592,00
-6,0%
997 022,00
-0,5%
Kapitał własny 596 034,00 542 622,00
-9,0%
545 803,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,22 21,14
-9,0%
21,26
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,45
550,7%
0,12
-72,4%