Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 08:19
kontakt
ARCHICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 530,00 4 520,00
-40,0%
5 642,00
24,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 020,00 -960,00
---
806,00
---
Zysk (strata) brutto 3 263,00 34 489,00
957,0%
1 875,00
-94,6%
Zysk (strata) netto 351,00 33 530,00
9 452,7%
1 783,00
-94,7%
Amortyzacja 521,00 847,00
62,6%
553,00
-34,7%
Aktywa 1 018 448,00 1 082 389,00
6,3%
1 065 592,00
-1,6%
Kapitał własny 560 682,00 594 252,00
6,0%
596 034,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,78 23,08
6,0%
23,22
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 1,30
9 207,1%
0,07
-94,7%