Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 14:15
kontakt
MASTERPHA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 114,00 17 659,00
16,8%
21 541,00
22,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 147,00 1 868,00
62,9%
2 710,00
45,1%
Zysk (strata) brutto 2 964,00 -6 926,00
---
-2 331,00
---
Zysk (strata) netto 2 403,00 -5 645,00
---
-1 914,00
---
Amortyzacja 468,00 472,00
0,9%
482,00
2,1%
Aktywa 103 299,00 102 379,00
-0,9%
107 238,00
4,7%
Kapitał własny 91 235,00 85 590,00
-6,2%
83 676,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 3,98
-6,2%
3,89
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 -0,26
---
-0,09
---