Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 08:54
kontakt
MASTERPHA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 769,00 15 114,00
28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 596,00 1 147,00
92,4%
Zysk (strata) brutto 4 165,00 2 964,00
-28,8%
Zysk (strata) netto 3 800,00 2 403,00
-36,8%
Amortyzacja 457,00 468,00
2,4%
Aktywa 104 582,00 103 299,00
-1,2%
Kapitał własny 90 595,00 91 235,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,21 4,24
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,11
-36,7%