Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 01:10
kontakt
SATIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 509,00 416,00
-18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -38,00 -145,00
---
Zysk (strata) brutto -39,00 -146,00
---
Zysk (strata) netto -39,00 -146,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 865,00 754,00
-12,8%
Kapitał własny -270 514,00 -270 660,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -23,25 -23,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---