Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:59
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 949,00 3 173,00
7,6%
2 727,00
-14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 599,00 374,00
-37,6%
388,00
3,7%
Zysk (strata) brutto 466,00 283,00
-39,3%
305,00
7,8%
Zysk (strata) netto 466,00 283,00
-39,3%
296,00
4,6%
Amortyzacja 486,00 481,00
-1,0%
480,00
-0,2%
Aktywa 21 857,00 21 861,00
0,0%
21 363,00
-2,3%
Kapitał własny 946,00 1 229,00
29,9%
1 525,00
24,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-3,3%
0,14
24,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-54,2%
0,03
3,7%