Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:51
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 840,00 2 949,00
60,3%
3 173,00
7,6%
2 727,00
-14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 366,00 599,00
63,7%
374,00
-37,6%
388,00
3,7%
Zysk (strata) brutto 257,00 466,00
81,3%
283,00
-39,3%
305,00
7,8%
Zysk (strata) netto 257,00 466,00
81,3%
283,00
-39,3%
296,00
4,6%
Amortyzacja 480,00 486,00
1,2%
481,00
-1,0%
480,00
-0,2%
Aktywa 21 129,00 21 857,00
3,4%
21 861,00
0,0%
21 363,00
-2,3%
Kapitał własny -2 194,00 946,00
---
1 229,00
29,9%
1 525,00
24,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,28 0,12
---
0,12
-3,3%
0,14
24,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,06
78,8%
0,03
-54,2%
0,03
3,7%