Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 08:28
kontakt
AERFINANC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 631,00 2 009,00
218,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -190,00 -165,00
---
Zysk (strata) brutto -173,00 -152,00
---
Zysk (strata) netto -173,00 -152,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 15 163,00 15 218,00
0,4%
Kapitał własny 2 299,00 2 147,00
-6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---