Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:20
kontakt
ARENAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31,00 -118,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) brutto 753,00 -94,00
---
-568,00
---
Zysk (strata) netto 643,00 -94,00
---
-537,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 47 358,00 48 319,00
2,0%
55 270,00
14,4%
Kapitał własny 33 979,00 45 373,00
33,5%
51 298,00
13,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,87 0,73
-16,1%
0,83
13,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
-0,01
---