Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.14, godz. 13:46
kontakt
LPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-04-302020-04-302020-07-312020-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 012 885,00 1 012 885,00
0,0%
1 625 246,00
60,5%
1 887 317,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -107 528,00 -107 528,00
---
98 332,00
---
57 057,00
-42,0%
Zysk (strata) brutto -192 759,00 -192 759,00
---
23 839,00
---
8 472,00
-64,5%
Zysk (strata) netto -159 809,00 -159 809,00
---
-39 941,00
---
-10 306,00
---
Amortyzacja 113 464,00 113 464,00
0,0%
113 857,00
0,3%
110 613,00
-2,8%
Aktywa 7 715 179,00 7 715 179,00
0,0%
7 257 017,00
-5,9%
8 026 959,00
10,6%
Kapitał własny 3 235 172,00 3 235 172,00
0,0%
3 195 231,00
-1,2%
3 184 927,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 758,92 1 758,92
0,0%
1 737,21
-1,2%
1 731,61
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -86,89 -86,89
---
-21,72
---
-5,60
---