Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 16:59
kontakt
MEDAPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 949,00 4 821,00
408,0%
1 944,00
-59,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45,00 3 213,00
7 040,0%
441,00
-86,3%
Zysk (strata) brutto 45,00 2 973,00
6 506,7%
441,00
-85,2%
Zysk (strata) netto 45,00 3 030,00
6 633,3%
377,00
-87,6%
Amortyzacja 200,00 258,00
29,0%
465,00
80,2%
Aktywa 19 970,00 23 217,00
16,3%
23 173,00
-0,2%
Kapitał własny 17 154,00 20 557,00
19,8%
20 933,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,08
20,3%
0,08
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
---
0,00
-83,3%