Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 06:17
kontakt
MEDAPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 239,00 231,00
-3,3%
949,00
310,8%
4 821,00
408,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -687,00 -496,00
---
45,00
---
3 213,00
7 040,0%
Zysk (strata) brutto -690,00 -497,00
---
45,00
---
2 973,00
6 506,7%
Zysk (strata) netto -900,00 -497,00
---
45,00
---
3 030,00
6 633,3%
Amortyzacja 184,00 103,00
-44,0%
200,00
94,2%
258,00
29,0%
Aktywa 19 738,00 19 799,00
0,3%
19 970,00
0,9%
23 217,00
16,3%
Kapitał własny 17 109,00 17 512,00
2,4%
17 154,00
-2,0%
20 557,00
19,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,07
-4,2%
0,08
20,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,01
---