Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 12:02
kontakt
CZARNKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 574,00 1 946,00
23,6%
1 919,00
-1,4%
1 219,00
-36,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -857,00 -559,00
---
-456,00
---
-1 327,00
---
Zysk (strata) brutto -1 111,00 -807,00
---
-704,00
---
-1 647,00
---
Zysk (strata) netto -1 111,00 -807,00
---
-704,00
---
-1 786,00
---
Amortyzacja 263,00 256,00
-2,7%
251,00
-2,0%
287,00
14,3%
Aktywa 27 227,00 26 394,00
-3,1%
26 214,00
-0,7%
24 477,00
-6,6%
Kapitał własny -67,00 -1 325,00
---
-2 029,00
---
-3 815,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,09
---
-0,13
---
-0,25
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,05
---
-0,05
---
-0,12
---