Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:29
kontakt
CZARNKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 946,00 1 919,00
-1,4%
1 219,00
-36,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -559,00 -456,00
---
-1 327,00
---
Zysk (strata) brutto -807,00 -704,00
---
-1 647,00
---
Zysk (strata) netto -807,00 -704,00
---
-1 786,00
---
Amortyzacja 256,00 251,00
-2,0%
287,00
14,3%
Aktywa 26 394,00 26 214,00
-0,7%
24 477,00
-6,6%
Kapitał własny -1 325,00 -2 029,00
---
-3 815,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,13
---
-0,25
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,05
---
-0,12
---