Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:18
kontakt
BERLING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 232,00 19 210,00
26,1%
24 497,00
27,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 669,00 1 093,00
-34,5%
2 942,00
169,2%
Zysk (strata) brutto 3 152,00 589,00
-81,3%
3 322,00
464,0%
Zysk (strata) netto 2 545,00 467,00
-81,7%
2 683,00
474,5%
Amortyzacja 222,00 223,00
0,5%
223,00
0,0%
Aktywa 79 933,00 82 383,00
3,1%
81 716,00
-0,8%
Kapitał własny 70 352,00 70 819,00
0,7%
73 502,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,01 4,04
0,6%
4,19
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,03
-81,4%
0,15
466,7%