Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 00:23
kontakt
BERLING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 497,00 17 324,00
-29,3%
14 354,00
-17,1%
21 402,00
49,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 942,00 545,00
-81,5%
886,00
62,6%
2 254,00
154,4%
Zysk (strata) brutto 3 322,00 669,00
-79,9%
607,00
-9,3%
1 092,00
79,9%
Zysk (strata) netto 2 683,00 527,00
-80,4%
485,00
-8,0%
877,00
80,8%
Amortyzacja 223,00 224,00
0,4%
223,00
-0,4%
202,00
-9,4%
Aktywa 81 716,00 81 344,00
-0,5%
88 328,00
8,6%
87 901,00
-0,5%
Kapitał własny 73 502,00 74 030,00
0,7%
74 515,00
0,7%
75 392,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,19 4,22
0,7%
4,25
0,7%
4,30
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,03
-80,4%
0,03
-6,7%
0,05
78,6%