Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:27
kontakt
BERLING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 210,00 24 497,00
27,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 093,00 2 942,00
169,2%
Zysk (strata) brutto 589,00 3 322,00
464,0%
Zysk (strata) netto 467,00 2 683,00
474,5%
Amortyzacja 223,00 223,00
0,0%
Aktywa 82 383,00 81 716,00
-0,8%
Kapitał własny 70 819,00 73 502,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,04 4,19
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,15
466,7%