Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:36
kontakt
INDOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 168,00 3 531,00
-15,3%
3 997,00
13,2%
3 346,00
-16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 200,00 1 953,00
-11,2%
2 205,00
12,9%
640,00
-71,0%
Zysk (strata) brutto 1 643,00 1 360,00
-17,2%
1 562,00
14,9%
208,00
-86,7%
Zysk (strata) netto 1 317,00 1 054,00
-20,0%
1 246,00
18,2%
35,00
-97,2%
Amortyzacja 0,00 71,00
---
64,00
-9,9%
64,00
0,0%
Aktywa 94 127,00 86 945,00
-7,6%
93 534,00
7,6%
87 622,00
-6,3%
Kapitał własny 25 977,00 25 677,00
-1,2%
26 923,00
4,9%
27 002,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,64 3,60
-1,2%
3,78
4,9%
3,79
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,15
-20,0%
0,18
18,2%
0,00
-97,1%