Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:20
kontakt
KGL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 94 572,00 97 719,00
3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 573,00 5 977,00
7,2%
Zysk (strata) brutto 5 810,00 4 980,00
-14,3%
Zysk (strata) netto 4 342,00 4 329,00
-0,3%
Amortyzacja 4 898,00 5 020,00
2,5%
Aktywa 291 263,00 298 051,00
2,3%
Kapitał własny 120 563,00 124 512,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,84 17,39
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,60
-0,2%