Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 21:14
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 341,00 2 271,00
-3,0%
2 001,00
-11,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 395,00 -297,00
---
9,00
---
Zysk (strata) brutto 622,00 1,00
-99,8%
30,00
2 900,0%
Zysk (strata) netto 600,00 1,00
-99,8%
30,00
2 900,0%
Amortyzacja 82,00 86,00
4,9%
86,00
0,0%
Aktywa 50 572,00 48 106,00
-4,9%
48 649,00
1,1%
Kapitał własny 8 422,00 8 382,00
-0,5%
8 453,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 1,85
-0,5%
1,87
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,00
---
0,01
---