Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 18:05
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 300,00 3 283,00
42,7%
1 993,00
-39,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 459,00 733,00
59,7%
94,00
-87,2%
Zysk (strata) brutto 452,00 725,00
60,4%
172,00
-76,3%
Zysk (strata) netto 314,00 765,00
143,6%
142,00
-81,4%
Amortyzacja 51,00 51,00
0,0%
75,00
47,1%
Aktywa 42 307,00 46 332,00
9,5%
46 662,00
0,7%
Kapitał własny 7 754,00 8 346,00
7,6%
8 565,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 1,84
7,7%
1,89
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,17
144,9%
0,03
-81,7%