Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.20, godz. 05:31
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 819,00 2 077,00
-56,9%
2 300,00
10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 167,00 308,00
-85,8%
459,00
49,0%
Zysk (strata) brutto 2 131,00 843,00
-60,4%
452,00
-46,4%
Zysk (strata) netto 1 580,00 742,00
-53,0%
314,00
-57,7%
Amortyzacja 0,00 59,00
---
51,00
-13,6%
Aktywa 40 076,00 40 440,00
0,9%
42 307,00
4,6%
Kapitał własny 6 832,00 7 440,00
8,9%
7 754,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,64
9,0%
1,71
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,16
-53,0%
0,07
-57,9%