Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 04:26
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 000,00 2 000,00
-50,0%
1 811,00
-9,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 686,00 1 653,00
-55,2%
1 563,00
-5,4%
Zysk (strata) brutto 3 667,00 743,00
-79,7%
1 088,00
46,4%
Zysk (strata) netto 2 964,00 595,00
-79,9%
877,00
47,4%
Amortyzacja 23,00 22,00
-4,3%
22,00
0,0%
Aktywa 186 418,00 187 688,00
0,7%
233 527,00
24,4%
Kapitał własny 178 195,00 178 790,00
0,3%
179 667,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,16 10,19
0,3%
10,24
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,03
-79,9%
0,05
47,1%