Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.21, godz. 00:09
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 4 000,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -429,00 3 686,00
---
Zysk (strata) brutto -137,00 3 667,00
---
Zysk (strata) netto -117,00 2 964,00
---
Amortyzacja 22,00 23,00
4,5%
Aktywa 182 765,00 186 418,00
2,0%
Kapitał własny 175 231,00 178 195,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,99 10,16
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,17
---