Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.20, godz. 12:20
kontakt
OEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 097,00 1 091,00
-0,5%
1 127,00
3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -97,00 -684,00
---
-1 034,00
---
Zysk (strata) brutto 8 212,00 1 016,00
-87,6%
5 052,00
397,2%
Zysk (strata) netto 8 230,00 1 166,00
-85,8%
4 150,00
255,9%
Amortyzacja 138,00 136,00
-1,4%
116,00
-14,7%
Aktywa 157 237,00 139 458,00
-11,3%
145 135,00
4,1%
Kapitał własny 146 277,00 129 884,00
-11,2%
134 034,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,31 16,26
-11,2%
16,78
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,03 0,15
-85,8%
0,52
255,5%