Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.22, godz. 12:32
kontakt
SANWIL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -248,00 -266,00
---
Zysk (strata) brutto 1 987,00 150,00
-92,5%
Zysk (strata) netto 1 955,00 156,00
-92,0%
Amortyzacja 20,00 20,00
0,0%
Aktywa 45 201,00 45 352,00
0,3%
Kapitał własny 42 594,00 42 750,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,66 2,67
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,01
-91,8%