Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 00:28
kontakt
SOFTBLUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 641,00 3 226,00
403,3%
2 800,00
-13,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -888,00 1 349,00
---
139,00
-89,7%
Zysk (strata) brutto -123,00 2 584,00
---
139,00
-94,6%
Zysk (strata) netto -123,00 2 584,00
---
139,00
-94,6%
Amortyzacja 117,00 116,00
-0,9%
189,00
62,9%
Aktywa 51 027,00 58 400,00
14,4%
55 276,00
-5,3%
Kapitał własny 43 773,00 46 351,00
5,9%
46 149,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58 0,99
-37,3%
0,99
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,06
---
0,00
-94,5%