Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 05:54
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68 989,00 194 856,00
182,4%
96 045,00
-50,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 135,00 66 443,00
5 754,0%
189,00
-99,7%
Zysk (strata) brutto 118,00 65 856,00
55 710,2%
1 491,00
-97,7%
Zysk (strata) netto 80,00 52 749,00
65 836,2%
1 601,00
-97,0%
Amortyzacja 2 848,00 2 898,00
1,8%
2 860,00
-1,3%
Aktywa 184 953,00 249 777,00
35,0%
248 122,00
-0,7%
Kapitał własny 51 462,00 101 270,00
96,8%
102 871,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,20 8,27
96,8%
8,40
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 4,30
61 400,0%
0,13
-97,0%