Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:40
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 274 204,00 372 604,00
35,9%
404 249,00
8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 153,00 930 898,00
6 477,4%
23 958,00
-97,4%
Zysk (strata) brutto 16 667,00 1 171 407,00
6 928,3%
25 730,00
-97,8%
Zysk (strata) netto 15 560,00 1 128 477,00
7 152,4%
19 807,00
-98,2%
Amortyzacja 11 012,00 10 997,00
-0,1%
11 148,00
1,4%
Aktywa 1 809 075,00 2 545 049,00
40,7%
2 678 315,00
5,2%
Kapitał własny 473 227,00 1 597 792,00
237,6%
1 634 832,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,97 6,66
237,6%
6,81
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 4,70
7 133,8%
0,08
-98,2%